รายการสินค้า

รายการสินค้า : ALL (2)

# รหัสสินค้า ชื่อสินค้า สต๊อก/หน่วย ราคา/หน่วย สั่งซื้อ
1 250 ชุดทดลอง 200 ชุด 250.00 บาท
2 500 ชุดใหญ่ 200 ชุด 500.00 บาท
* สกุลเงิน บาท